Select a page

26 november 2013

Behandeling Hypo/Hyper

Geplaatst door met Geen reacties

Behandeling van een Hypo:

Directe correctie: door koolhydraten innemen, b.v. : 7 Dextro energietabletten, enkele suikerklontjes, een stuk chocola, een glas limonade met suiker of vruchtensap (= snel werkend) en later een sneetje brood (= langzaam werkend).

Bij bewusteloosheid: Intraveneuze toediening van glucose (Glucagon)

Hyperglyccaemie (een te hoge bloedglucose waarde)

In de vroeger complicaties gaat het om de plotselinge acute hyperglycaemie. Symptomen hiervan zijn:

 • veel plassen      (vochtverlies)
 • dorst met als      gevolg veel drinken
 • moeheid en      hoofdpijn (geen energie meer)

In ernstige gevallen kan een Hyper over gaan in een ketoacidose of een non-ketotisch coma.

Belangrijke oorzaken kunnen zijn:

 • te veel eten      (koolhydraten)
 • te weinig insuline      spuiten
 • regulatie niet goed      afgestemd
 • te weinig      spierarbeid
 • overgewicht
 • infecties
 • acute      stresssituaties

Behandeling van een Hyper:

Eventueel extra water drinken en een stevige wandeling maken.

Bij frequent optreden van een Hyper is contact opnemen met de huisarts of specialist van groot belang.

De latere complicaties hebben meestal gevolgen voor de voeten.

Lees Meer
26 november 2013

Ontstaan van Diabetisch

Geplaatst door met Geen reacties

Diabetes mellitus ontstaat door een chronische stofwisselingsstoornis, die wordt veroorzaakt door verstoorde werking van de alvleesklier (pancreas). Er bestaan twee hoofdtypen DM, Type 1 en Type 2, ook bestaat er zwangerschapsdiabetes.

Acute of vroege complicaties:

Hyperglycaemie en hypoglycaemie zijn vroege complicaties die bij DM door een gestoorde glucoseregulatie ontstaan. Bij DM kan de suikerspiegel om verschillende redenen tussen hoog, ver boven de 10 mmol en laag, beneden de 4 mmol, schommelen. Elke diabetespatient heeft zijn eigen hyper- of hypogevoel.

Hypoglycaemie (een lage bloedglucosewaarde) is herkenbaar door de volgende verschijnselen:

 • duizeligheid
 • transpireren
 • hartkloppingen
 • onduidelijk praten
 • honger
 • gapen
 • prikkelingen om de      mond
 • wazig zien
 • hoofdpijn
 • beven/duizeligheid
 • onzeker/slap gevoel
 • lichte      angstgevoelens
 • prikkelbare      stemming
 • minder makelijk met      anderen meewerken

Latere verschijnselen zijn o.a. coma of bewusteloosheid

Belangrijkste oorzaken kunnen zijn:

 • te weinig eten
 • te veel insuline spuiten
 • te grote  lichaamsinspanning
 • braken of diaree
 • alcohol gebruik
Lees Meer
26 november 2013

Wat doet de pedicure

Geplaatst door met Reacties uitgeschakeld voor Wat doet de pedicure

Wat doet de Pedicure om complicaties als gevolg van D.M. aan de voet te ontdekken:

Als Pedicure neem ik eerst een anamnese af en ga daarna de voet d.m.v. verschillende testen screenen (voetonderzoek) en blauwdrukken. Met als doel het tijdig opsporen van risicovoeten, op een juiste wijze kunnen adviseren en tijdig kunnen door verwijzen en/of maatregelen te treffen.

Standsveranderingen bij DM patiënten kunnen snel optreden.

Verder inspecteer ik de schoenen en beoordeel de sokken en kousen.

Uit alle waarnemingen en testen samen trek ik een conclusie en stel daarna een behandelplan op. Daarbij geef ik mondeling en schriftelijk thuisadvies mee.

Richtlijnen herhaling screening van een Diabetesvoet:

Simm’s 0: 1 x per 12 maand: bij geen verlies van beschermd gevoel en/of perifeer arterieel vaatlijden.

Simm’s 1: 1 x per 6 maand: bij verlies van sensabiliteit of bij perifeer vaatlijden, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.

Simm’s 2:1 x per 3 maand: bij verlies van senasabiliteit in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden en/of met tekenen van lokaal verhoogde druk.

Simm’s 3:1 x per 1-3 maand: bij aanwezigheid of doorgemaakte ulcus of amputatie.

Lees Meer